ปรัชญาศาสตร์

ปรัชญาชีวิต

“ปรัชญาชีวิต” นับล้านข้อ แต่ใช้จริงหมดมั้ย?

ปรัชญาชีวิตแม้กินไม่ได้ !! แต่เราก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา อยู่ที่ว่าเราจะเลือกจำและปฏิบัติตามในสถานการณ์หรือช่วงชีวิตตอนไหน